welkomsrubriek

  • welkom op deze site. hier vind je alles wat je nodig hebt om bijvoorbeeld spreekbeurten voer paarden te doen, en werkstukken, maar het is ook gewoon leuk om het even te weten.

HET PAARD, GEBRUIK VAN DE MENS

  • Het paard is door de eeuwen heen voor de mens voor allerlei doeleinden zeer waardevol gebleken. Tienduizenden jaren geleden was het paard voor de mens een belangrijke voedselbron. Uit die tijd zijn er nog muurschilderingen van paarden. Vermoedelijk kreeg de mens pas in de Jongere Steentijd, die rond 6000 v. Chr. begon, de middelen om grotere dieren te domesticeren. Er wordt wel gedacht dat de Mongolen, die al eerder het rendier hadden onderworpen, er voor het eerst in slaagden het paard te domesticeren. Chinees aardewerk uit circa 3500 v. Chr. ondersteunt deze theorie. Het vermoeden bestaat dat dit ook voor het paard zelf voordelen had, aangezien na de laatste ijstijd de grote open vlakten in voor paarden ongeschikte dichte bossen veranderden. Een andere theorie gaat ervan uit dat de domesticatie van het paard voor het eerst heeft plaats gevonden in de Zuidrussische steppe, door mensen van de Sredny Stog-cultuur (omstreeks 4000 v. Chr.). Er bestaan goede redenen om aan te nemen dat de Sredny-Stogmensen voorouders waren van de oer-Indo-Europeanen. In het wild loopt het paard op zijn hoeven, maar wanneer hij zware lasten moet dragen of over verharde wegen moet lopen, zijn wegens overmatige slijtage hoefijzers noodzakelijk. Ook worden soms hoefijzers gebruikt om de stand van de benen te corrigeren.

  • Gebruik door de mens

EVOLUTIE VAN PAARD EN RASSEN

  • Vermoedelijk stammen alle paardachtigen af van het "Dageraadspaard" (Eohippus) een niet meer dan 50 cm hoog zoogdier dat zo'n 50 miljoen jaar geleden leefde. Via verschillende stadia, waarbij onder andere het aantal tenen afnam, het gebit zich wijzigde en het dier groter werd, ontwikkelde zich uiteindelijk Equus caballus. De evolutie van het paard is begonnen in Noord-Amerika, van waaruit verschillende soorten paardachtigen in de afgelopen paar miljoen jaar naar Eurazië emigreerden. Merkwaardig genoeg is het paard in Amerika kort na het einde van de laatste ijstijd uitgestorven (zie: megafauna en Cloviscultuur). Waarschijnlijk kwam dit doordat de eerste mensen enkele duizenden jaren eerder hun intrede in Amerika hadden gedaan. De paarden, niet gewend aan mensen, moesten het afleggen tegen de inmiddels goed ontwikkelde jachttechnieken van de Clovis-jagers. Het zou trouwens onlogisch zijn dat de wilde Amerikaanse paarden, na 22 IJstijden te hebben overleefd, er bij de 23e allemaal de brui aan zouden geven. De tamme en verwilderde paarden die thans in Amerika leven, stammen af van dieren die door de Spanjaarden vanaf ca. 1500 werden ingevoerd.

  • Evolutie van paard en rassen

SOORTEN PAARDEN

BEKENDE PAARDEN EN HUN RUITER

PAARDENSPORTEN

EXTERNE LINKS

DE VERZORGING VAN EEN PAARD

  • Staat een paard op stal dan moet er voor gezorgd worden dat die schoon droog en tochtvrij is. Een goede stal laat voldoende frisse lucht en voldoende licht toe en heeft een constante temperatuur van circa 10-15°C. De afmetingen zijn minstens 3x3m. met een deuropening van minimaal 1m. In de stal/box moeten een ruif, voerbak, drinkbak en liksteen aanwezig zijn. De ruif is zit ongeveer op borsthoogte, zodat het paard het hooi in zijn normale houding kan eten. De brokken worden gegeven in de daarvoor bestemde voerbak. Tegenwoordig zijn de stallen voorzien van automatische drinkbakjes die aangesloten zijn op de waterleiding. De liksteen zorgt ervoor dat het paard voldoende zout krijgt. Op de vloer kunnen stro of (hele dunne) houtkrullen gestrooid worden, zodat het paard een goed en droog ligbed heeft. Natuurlijk zal dat niet lang droog blijven en daarom moet er tijdig uitgemest en bijgestrooid worden, minimaal een keer per week. Dit is heel belangrijk, omdat het slecht is voor de hoeven van een paard als het lang in een vochtige ondergrond moet staan. Hij kan dan "mok" krijgen: een ziekte aan de hoef. Poetsen Bij de verzorging hoort ook een goede borstelbeurt. Dit is niet alleen om hem mooi te laten uitzien, maar heel goed voor de huid. Het uiterlijk komt pas op de tweede plaats. Een paard dat veel in de wei staat, heeft huidvet nodig om zich tegen kou en regen te kunnen beschermen. Door te rollen in het zand wordt de huid voldoende gemasseerd.

  • Verzorging van een paard

Gerelateerd

SPREEKWOORDEN EN GEZEGDES

  • Anderhalve man en een paardekop. Beter een blind paard dan een leeg halster. - Beter iets dan niets. Dat kan Bruin niet trekken. - Dat kan ik niet betalen. Dat paard zal mij niet meer slaan. De beste paarden staan op stal. De een mag een paard stelen, de ander mag niet over het hek kijken. De paarden die de haver verdienen krijgen ze niet. - Een verdienste blijft vaak onbeloond. De teugels in handen hebben. - De baas zijn. De teugels laten vieren. - Een minder streng beleid voeren. De teugels strakker aanhalen. - Een strenger beleid gaan voeren. Denken moet je aan een paard overlaten, die hebben een groter hoofd. Die met een paard uit gaat is met zijn meester uit. Een blind paard zou er geen schade doen. Een gegeven paard mag men niet in de bek kijken. - Tegenover gekregen geschenken moet men niet kritisch zijn. Een goed paard is zo goed als zijn hoeven. Een oud paard van stal halen. - Wat men vroeger al eens heeft laten horen nog eens ten beste geven. Een paardenmiddel. Een schurftig paard vreest de roskam. Een ziekte komt te paard en gaat te voet. - Snel ziek worden, maar langzaam genezen. Gauw op het paard zitten. Het beste paard van stal zijn. Het hinkende paard komt achteraan. - Wees niet te snel tevreden er kan altijd nog slecht nieuws komen. Het hooi moet het paard niet volgen. Het is trekken aan een dood paard. - Het is een onbegonnen zaak. Het paard achter de wagen spannen. - Een probleem totaal verkeerd aanpakken. Het paard moet tot de kribbe komen. Het paard van Troje binnenhalen. Het oog van de meester maakt het paard vet. Hij is van zijn paard gevallen. - Hij heeft zijn positie verloren. Hij zoekt zijn paard en hij zit er op. Hoog te paard zitten. Honger als een paard hebben. - Grote honger hebben. Iemand de teugels uit handen nemen. - Iemand de leiding afnemen. Iemand de vrije teugel laten. - Iemand zijn eigen gang laten gaan. Iemand een hengst verkopen. - Iemand een harde klap geven. Iemand te paard helpen. - Iemand helpen een eerste begin te maken. Je hebt luxe paarden en werkpaarden. Je moet een paard niet doodknuppelen voordat je thuis bent. Jong te paard, oud te voet. Man en paard noemen. - Niets verzwijgen. Men kan geen paard al lopende beslaan. Men moet de ploeg niet voor de paarden spannen. - Zie: Het paard achter de wagen spannen. Men moet een paard de rug niet stuk rijden. Met de paarden van Sint Franciscus. Ook het beste paard struikelt wel eens. - Ook de deugzaamste en bekwaamste faalt wel eens. Op het verkeerde paard wedden. - Een verkeerde inschatting maken. Op zijn stokpaardje zitten. Oude paarden jaagt men aan de dijk. Over het paard getild zijn. - Te zeer geprezen zijn zodat men verwaand is geworden. Paarden vallen ook, al hebben zij vier benen. Vast in het zadel zitten. Voor mensen met paarden is het een hemel op aarde. Maar komen zij te sterven, dan valt er niets te erven. Waar het paard aangebonden is moet het vreten. Werken als een paard. - Erg hard werken. Zo sterk als een paard. - Erg sterk zijn.

  • Spreekwoorden en gezegdes